PASIEKA ROSPUDA – wysokiej jakości produkty pszczele.

Miód, pyłek pszczeli, pierzga, wosk, propolis. Oferta dla pszczelarzy - Matki Pszczele (Buckfast KB, Primorska, Elgon)

O pszczołach

W świadomości przeciętnego obywatela pszczoła to natrętny żółto – czarny owad (nagminnie mylony z osą) , żądlący i kojarzony z miodem.
Ale czy jest to prawda?

Ważne:
Oprócz miodu pszczoły dostarczają także: wosk, propolis, mleczko pszczele, pyłek, jad, oraz pierzgę. Produkty te to niewątpliwe korzyści dla człowieka, wykorzystywane na szeroka skale w różnych gałęziach przemysłu, głównie spożywczym i farmaceutycznym. Jednak to nie one stanowią o wartości pszczoły miodnej dla człowieka. Bowiem główną jej rolą jest zapylanie.
Ocenia się , że wartość tej usługi jest nawet 100 krotnie wyższa niż korzyści wynikające z uzyskanych produktów pszczelich. Pszczoły wykonują ta samą pracę od 100 mln. lat.
Zdecydowana większość roślin występujących w przyrodzie to gatunki o niewystarczającym Stopniu samopłodności.
Ten doskonały związek z kwitnącymi roślinami wytworzony został na drodze ewolucji i trwa do dnia dzisiejszego. Można śmiało powiedzieć, że pszczoła miodna stanowi kamień węgielny środowiska i jest odpowiedzialna za 1/3 część żywności produkowanej na świecie.
Owoce, warzywa, orzechy, a nawet bawełna nie mogły by istnieć bez udziału pszczół. Wartość ich usług w USA ocenia się na 9 mld dolarów rocznie, a w unii Europejskiej na 5 mld euro rocznie. Te astronomiczne sumy pozwalają nam uświadomić znaczenie gospodarcze tych małych, pracowitych owadów. Należy również podkreślić, że pszczoły są także strażnikiem bioróżnorodności w przyrodzie, upiększając środowisko człowieka. Bez nich życie jakie znamy nie mogło by istnieć.

W dobie współczesnych zagrożeń dla pszczelarstwa takich jak : chemizacja rolnictwa, CCD(masowe wymieranie kolonii), GMO a także nasilenie chorób, szczególnego znaczenia nabierają słowa Alberta Einsteina: „gdy zginie ostatnia pszczoła na kuli ziemskiej, ludzkości pozostaną tylko 4 lata życia”. Postarajmy się, żeby ta przepowiednia się nie spełniła.

sklep z produktami pasieki

Pierzga - zbliżenie

Sklep oferta

Sklep z produktami pasieki

Zapraszamy.

Archiwa

Kategorie